Ekonomi

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
AEFES, TRAAEFES91A9 Peşin 2,3500000 235 10 2,1150000 211,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 28.05.2024 30.05.2024 29.05.2024

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AEFES, TRAAEFES91A9 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2023 Kar Dağıtım Teklifi.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2022/01.01.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 592.105.263
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 426.080.487,24

* SPK’ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı 30.039.931.578,04 6.727.296.872,44
4. Vergiler ( – ) -7.910.992.105,8
5. Net Dönem Kârı 22.128.939.472,24 6.727.296.872,44
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 3.594.777.142,26
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.128.939.472,24 3.132.519.730,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 122.025.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 22.250.964.472,24 3.132.519.730,18
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 29.605.263,15 29.605.263,15
* Nakit 29.605.263,15 29.605.263,15
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 61.466.184,08 61.466.184,08
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 1.361.842.104,9 1.361.842.104,9
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 142.330.828,9 142.330.828,9
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 20.533.695.091,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – –
TOPLAM 1.391.447.368,05 2,115 211,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL üzerinden %235 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,35 TL (net 2,1150 TL) kâr payı olmak üzere 1.391.447.368,05 TL tutarında kârın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.
Dağıtılması öngörülen kâr payının tamamının yasal kayıtlarda yer alan dönem kârından karşılanmasına, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak tüm kâr payı tutarlarının toplamından çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, şirketimiz yasal kayıtlarına göre hesaplanan kârdan ortaklara yapılan dağıtım ve gerekli kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 2023 yılı kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261309

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu